Illegale bomenkap in park Klinkenberg blijkt fout van de gemeente

WARMOND, 1 juni 2021 – Niet de Vereniging van Eigenaren (VvE) van het appartementencomplex Park Klinkenberg, maar de gemeente Teylingen blijkt ervoor verantwoordelijk dat begin dit jaar een groot aantal bomen zonder vergunning werden gekapt in het gelijknamige Warmondse park. Toen omwonenden en een journalist van deze site destijds bij de gemeente navraag deden over de kap, kregen ze te horen dat dit illegaal was gebeurd.

Er had een kapvergunning aangevraagd had moeten worden, maar dat had de VvE, als eigenaar van het park, verzuimd. Nu blijkt dat de VvE wel heeft geprobeerd een vergunning aan te vragen, maar door de gemeente verkeerd werd voorgelicht. De gemeente draait nu op voor de kosten van het vervangen van de illegaal gekapte bomen.

De VvE heeft, voorafgaand aan de kap geprobeerd een vergunning aan te vragen op de website van de gemeente, maar volgens de site was er geen vergunning nodig. Daarnaast heeft de VvE contact gehad met een medewerker groen van de gemeente, die hen ook vertelde dat er geen vergunning was vereist voor het kappen van de bomen. De tekst op de site en de medewerker gingen alleen uit van de regels voor het kappen van bomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Maar park Klinkenberg valt onder het beschermd dorpsgezicht en daar gelden andere regels voor.

Vergunning
In de raadscommissie Ruimte van februari stelde wethouder Heleen Hooij nog dat de VvE de illegaal gekapte bomen in het in het park zou moeten herplanten. Ook moest er alsnog een kapvergunning worden aangevraagd, waarvoor extra legeskosten zouden moeten worden betaald. Maar de gemeente laat nu weten dat het helemaal niet mogelijk is om achteraf een vergunning aan te vragen voor het kappen van bomen. En omdat de gemeente de VvE verkeerd heeft geïnformeerd, vindt de gemeente het ook onredelijk om dit van de VvE te verwachten.

De gemeente zegt de fout te betreuren en neemt de schade die de bomenkap in het park heeft aangericht voor haar rekening. De eerder gekapte bomen zullen op kosten van de gemeente worden vervangen. Dit gebeurt in overleg met de erfgoedcommissie, om ervoor te zorgen dat de juiste bomen, op de juiste locaties worden terug geplant. Op deze manier blijft het erfgoed van Park Klinkenberg behouden.

Kosten
Dat de gemeente nu opdraait voor de kosten van het herstel is wrang. De gemeente zag vorig jaar af van de overname van het park van projectontwikkelaar abcnova. Daarmee wilde de gemeente voorkomen dat het in de toekomst beheer- en onderhoudskosten voor dit gebied (met achterstallig groenonderhoud) zou hebben. Abcnova verkocht het park vervolgens voor 1 euro aan de VvE van het appartementencomplex Park Klinkenberg en gaf de vereniging een zak geld mee om het achterstallig onderhoud aan te pakken. Daarvan werd onder meer het groenbedrijf ingehuurd dat de bomen kapte. Nu moet de gemeente alsnog kosten maken om het park weer te herstellen. Maar volgens een woordvoerder van de gemeente moet dit los worden gezien van het besluit om het park niet in eigendom te nemen.

Lees ook:
-VvE Park Klinkenberg moet illegaal gekapte bomen waarschijnlijk herplanten
VvE Park Klinkenberg liet illegaal bomen kappen
Onrust na plaatsing gebodsborden bij Park Klinkenberg

Advertentie