Politiek: snelheid op Herenweg en Oosthoutlaan naar 30 km/h, Rietpad veiliger

VOORHOUT, 17 maart 2023 – Een meerderheid van de gemeenteraad vindt dat het stuk Herenweg tussen het bos en het ooievaarsnest in Warmond een dertig kilometer zone moet worden. Datzelfde geldt voor de Oosthoutlaan in Voorhout. Foto Hubert Heuzen

Daarnaast moet het Rietpad in Voorhout veilig worden ingericht voor verkeer in beide richtingen. Ook moet de gemeente proberen de voetpaden zoveel mogelijk 210 cm breed te maken. Deze maatregelen zijn nu opgenomen in het mobiliteitsplan dat gisteravond werd vastgesteld. Een dergelijk plan bevat alle concrete maatregelen en projecten waarmee Teylingen de komende jaren aan de slag wil op mobiliteitsgebied. Klik hier voor de stukken en de stemverhoudingen.

De wens om het stuk Herenweg in Warmond waar nu een adviessnelheid van 30 km/h geldt te bestempelen als een echte 30 km/h weg, kwam van de Partij van de Arbeid, GroenLinks en CDA. Zo wordt de weg veiliger en hebben aanwonenden minder geluidsoverlast. Het CDA was ook de initiatiefnemer van het plan om de Oosthoutlaan naar een 30 km/h weg te brengen. Het college wilde dat in de oorspronkelijke plannen wel overwegen, maar dat is toch wat anders als iets gewoon willen. Vandaar het amendement.
De Rietpad aanpassingsideeën vonden hun oorsprong bij de ChristenUnie. Deze ideeën werden breed gedragen. De drukke fietsverbinding kan breder en veiliger.
De gewenste breedte van de trottoirs tenslotte, werd naar voren gebracht door D66.

Er was wel iets opmerkelijks aan het eind van de behandeling van dit agendapunt. In een stemverklaring gaf VVD-er Beijk aan waarom de VVD tegen alle wijzigingsideeën had gestemd die vanavond rond dit agendapunt op tafel hadden gelegen en waarvan er dus vier nu waren verwerkt in het collegevoorstel. Vervolgens stemde de VVD echter wel voor dit collegevoorstel.