Van Egeraat nieuwe griffier Teylingen

TEYLINGEN, 20 november 2023 – Marjoleine van Egeraat wordt de nieuwe raadsgriffier van de gemeenteraad van Teylingen. Zij is de opvolgster van Robert van Dijk die deze zomer naar Noordwijk vertrok. Formeel beslist de raad in de vergadering van 14 december over de benoeming van Van Egeraat. Zij gaat de functie dan per 1 januari bekleden. Foto griffie Teylingen

Marjoleine van Egeraat is 36 jaar en werkt al enige tijd op de griffie in Teylingen. Ze was al plaatsvervangend griffier. Bart van der Ploeg, voorzitter van de werkgeverscommissie van de gemeenteraad, zegt het volgende over haar: “Marjoleine van Egeraat heeft zich in de afgelopen maanden bewezen als waardevolle plaatsvervangend griffier. In haar motivatie, presentatie en kwaliteiten sluit zij goed aan bij de wensen en behoeften van de gemeenteraad en de griffie.”

De voordracht door de werkgeverscommissie is het resultaat van een gedegen interne en externe wervingsprocedure en wordt ondersteund door het griffieteam, de gemeentesecretaris en de burgemeester. Van Egeraat start per 1 januari 2024 in haar nieuwe functie. Tussen het vertrek van Van Dijk en de komst van Van Egeraat wordt de functie van raadsgriffier vervuld door een interim raadsgriffier, Cecile Bus.

Advertentie