Particuliere beveiligers moeten Koudenhoorn weer veilig maken

WARMOND, 12 november 2018 – Teylingen neemt extra maatregelen tegen de reljeugd die in bootjes rondom Koudenhoorn verblijven. De gemeente zet de komende 7 dagen particuliere beveiligers in voor extra toezicht in Warmond. Daarnaast wordt het cameratoezicht met twee weken verlengd tot 4 december. Burgemeester Carla Breuer reageerde vandaag op de ontploffing op de Koudenhoornbrug die zondagavond plaatsvond: “Uiteraard versterkt dit de zorgen die er al zijn over de overlast op Koudenhoorn en die we vorige week nog deelden tijdens een bewonersavond. Gemeente, politie en openbaar ministerie beoordelen dagelijks de in te zetten maatregelen. Alle maatregelen die in ons vermogen liggen, passen we toe.”

Beschadiging brug Koudenhoorn
Gisteren, zondagavond 11 november vond er omstreeks 22.00 uur een ontploffing plaats. Hierbij raakte het kunststofdek van de Koudenhoornbrug in Warmond beschadigd. Onderzoek moet uitwijzen waardoor het beschadigd is geraakt. Inmiddels is er een stalen traanplaat over het gat geplaatst. Op dit moment doet de politie onderzoek naar dit incident om te achterhalen wie voor deze ontploffing verantwoordelijk is. De politie doet buurtonderzoek en gaat na of er bruikbare camerabeelden en of er getuigen zijn.

Zie ook: Explosie slaat gat in Warmondse Koudenhoornbrug

Voorarrest
Naar aanleiding van de politie actie op 23 oktober zijn enkele overlastgevers in voorarrest gegaan. Voor twee van hen is dat voorarrest opgeheven. Zij blijven verdachten en moeten zich voor de Haagse Rechtbank verantwoorden. Voor eén van hen is het voorarrest door de Haagse Rechtbank op 7 november verlengd met 60 dagen.

Samenscholingsverbod
Daarnaast kondigde de burgemeester op 5 november een samenscholingsverbod af voor het gebied rondom de gemeentehaven, het recreatie-eiland Koudenhoorn en de daarbij behorende wateren. Dit verbod geldt voor een periode van veertien dagen. Minimaal twee dagen voor afloop van de periode wordt het samenscholingsverbod geëvalueerd. Daarna kan de burgemeester besluiten tot een verlenging.

Algemene Plaatselijke Verordening
De gemeenteraad van Teylingen heeft donderdag 8 november versneld de wijziging van de APV vastgesteld. Deze is aangevuld met (onder meer) het verbod op overnachten (dan wel voor anker liggen) in voer- en vaartuigen en hinderlijk drankgebruik op openbare plaatsen en openbaar water. Dit verbod is bedoeld om te kunnen handhaven als er misbruik gemaakt wordt van de mogelijkheid tot overnachten (dan wel voor anker liggen).

De gewijzigde APV wordt woensdag 14 november gepubliceerd en treedt donderdag 15 november in werking. Op dat moment kan het handhavingstraject starten. Dat traject kent een aantal juridische stappen: van waarschuwing, tot voornemen en daarna besluit tot ‘last onder dwangsom’. Als de overtreding niet wordt beëindigd kan bestuursdwang worden uitgevoerd, ofwel het wegslepen van het vaartuig. Dit handhavingstraject start donderdag 15 november.

Extra toezicht
Vanaf morgen 13 november huurt de gemeente in ieder geval tot en met maandag 19 november, in samenspraak met de politie, extra toezicht in specifiek voor Warmond. Dit gebeurt in de vorm van particuliere flexteams die bestaan uit professionele beveiligers die bekend zijn op Koudenhoorn.